Jdi na obsah Jdi na menu
 


plán činnosti na rok 2018

Plán činnosti ZO českého svazu zahrádkářů v Hnojníku na rok 2018.

 

Leden – březen 2018:

 1. Vyřízení koncese k možnosti uspořádat veřejné akce i pro širší veřejnost

 2. Zhotovení webových stránek k možnosti informovat veřejnost o své činnosti.

 3. Příprava výroční členské schůze a její uskutečnění 23. 3.

 4. Zajištění odborných instruktorů pro přednášky v období do října na téma „ovocnářství, sadovnictví, květny, zelenina, aranžmá“

 5. Vyhlášení foto soutěže pro občany obce a to ve dvou cyklech (zima, jaro – léto podzim) na téma: Malebná podhorská vesnice Hnojník. Cílem je zachytit krajinu, výzdobu zahrad, vypěstované produkty apod. Předpoklad vyhodnocení je červen a říjen. Vybrané snímky by mohly být podkladem pro přípravu kalendáře pro rok 2019.

Duben – červen 2018:

 1. Účast na jarním úklidu obce

 2. Smažení vaječiny

 3. Uspořádání zájezdu za součinnosti Obecního úřadu – výboru pro kulturu a sport.

   

Září – prosinec 2018:

 1. Uspořádání tradičního plackobraní

 2. Přátelské předvánoční posezení

 

Členové organizace se zapojí do veřejných akcí pořádaných obcí, např. Den obce, osvícení vánočního stromu apod.

Budou prováděny brigády údržby a zvelebení prostor klubovny.